מדיניות הפרטיותWalterWallet.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט למכירות מוצרי חברת byWalter bv The Netherlands (להלן "היצרן"). חברת זול אופטיקס בע"מ (להלן "החברה") היא הזכיינית הבלעדית לשיווק מוצרי היצרן בכל תחום השיפוט של ישראל.

וואלטר וואלט ישראל
זול אופטיקס בע"מ
הסדנא 13 רעננה
טלפון: 09-7938333

 

הגדרות נוספות
1. אתר – WalterWallet.co.il
2. הנהלת האתר – אתר זה מנוהל על ידי החברה.
3. מוצר/ים – כל מה שניתן לרכשו באתר זה לרבות ארנקים, עיטוף, מדבקות דומינג ומוצרים נלווים שיוצעו באתר מפעם לפעם.
4. משתמש/ים – מי שגולש באתר ובתכניו.
5. לקוח/ות – מי שביצע רכישה בפועל באתר זה.

 

תנאים כלליים
1. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. מדיניות פרטיות זו וכן מסמך תנאים והתניות ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4. האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. רגע לפני התשלום יש לאשר את תנאי השימוש המכילים יחדיו את מסמך מדיניות הפרטיות זה וכן את מסמך תנאים והתניות .

 

איזה מידע פרטי נשמר?
הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר על מידע אישי אודות המשתמשים באתר. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה. ניתנת בזאת הסכמתו של המשתמש לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק קבלת פניות מהנהלת האתר, עליו להודיע על כך לחברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

כיצד המידע מעובד?
המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר זה נועד לצורך אספקת המוצרים הנמכרים באתר בלבד. אנו מבקשים את הפרטים הבאים על מנת להבטיח אספקת המוצר/ים בצורה היעילה, המהירה והבטוחה ביותר: שם מלא, כתובת מלאה, טלפון, אימייל. פרטים אלו נחוצים על מנת לשלוח את המוצר/ים עד בית הלקוח. טלפון ואימייל נחוצים על מנת לאתר את הלקוח בעיקר בכשל בעת משלוח המוצר/ים. מידע הנמסר על ידי המשתמש באתר אינו נמסר לכל גורם אחר והוא נשמר באתר לצרכים שהוגדרו לעיל בלבד.

 

כיצד ניתן לעיין במידע או למחוק אותו?
הרישום של המשתמש באתר מתבצע בדרך כלל בעת רכישת המוצר/ים באתר. מרגע אישור הרכישה והתשלום, המידע שנמסר לחברה / הנהלת האתר יישמר במערכת, ולא ניתן יהיה לגרוע אותו מרשומות האתר, גם באם תבוטל העסקה דנן, וזאת על מנת שהחברה תוכל לעקוב אחרי פרטי ההזמנות ו/או ביטולים בעת הצורך.

 

שירותי צד ג' הפועלים באתר
בעת רכישה באתר, המשתמש יופנה לדפים המאובטחים של אמצעי התשלום:
עסקאות בכרטיסי אשראי – הפנייה לדף המאובטח של טרנזילה: דף תשלומים באינטרנט מבית אינטרס פייס המאובטח ב EV SSL והעומד בתקן אבטחה PCI DSS Level-1.
עסקאות באמצעות PayPal – הפנייה לדף המאובטח של PayPal.
בשני המקרים, דפים אלו אינם שייכים לאתר אלא הם דפים צד שלישי. הפרטים הנרשמים בדפים אלו על ידי המשתמש אינם מועברים לחברה / הנהלת האתר והם נמסרים על ידי המשתמש באחריותו בלבד ובכך מוסרת האחריות המלאה מהחברה על כל מידע הנמסר בדפים אלו על ידי המשתמש.

 

כיצד ניתן לטפל בהפרות פרטיות?
באם המשתמש חש כי פרטיותו הופרה עליו לפנות במהירות האפשרית לחברה לבירור וטיפול בנושא. פרטי החברה מוזכרים בראש מסמך זה.